Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Naše historie

Naše historie

Začátek naší činnosti sahá až do roku 1995, kdy salesián a budoucí zakladatel projektu Jiří Křemeček připravoval první prázdninové pobyty pro děti z ústavní výchovy. Díky evropským fondům se spolu se svými kolegy v roce 2005 začal těmto dětem věnovat systematicky.

Prohlédněte si portréty našich ředitelů a některé momenty našeho vývoje.

Jiří Křemeček

Jirka, salesián, je naším zakladatelem. Už od roku 1995 v Praze rozvíjel spolupráci s dětskými domovy. V Pardubicích na tyto aktivity navázal a v roce 2005 se díky evropským fondům uskutečnily první kurzy přípravy na odchod z DD a vznikla naše organizace s názvem „Na cestě do života“.

V roce 2010 Jirka předal vedoucí funkci, ale spolupracoval s námi dál a po pauze 2011–2017 u nás působil jako sociální pracovník až do roku 2020.

Jsme Jirkovi vděční za neochabující zápal a hodiny modliteb, s nimiž toto dílo vybudoval a rozvíjel.

Martin Poláček

Martin byl naším ředitelem v letech 2010–2013. Vedle jaderné fyziky a teologie vystudoval také arteterapii, kterou uplatňoval i v práci s našimi mladými.

Je salesiánem, v současné době působí v plzeňském Salesiánském středisku mládeže a v Psychosomatickém a terapeutickém centru Plzeň.

Rádi vzpomínáme na jeho nadšení a elán při práci s mladými a pečlivost a cílevědomost jak při řízení organizace, tak při pomoci našim mladým klientům.

Monika Peterková

Monika stála v čele CDB v letech 2013–2018. Spolupracovala s námi však už od samého začátku v roce 2005 jako externí psychoterapeutka, postupně se stala součástí týmu a vedoucí přímé práce s mladými.

V Monice jsme získali otevřenou náruč, bezpodmínečné a laskavé přijetí druhých. Obohacující byl její terapeutický náhled na naši práci a letité životní zkušenosti, které neváhala předávat nám všem. Inspirací nám byla její víra v neustálou boží pomoc.

Monika zemřela 17. 5. 2020, stále na ni s úctou a vděčností vzpomínáme.

2005
 • 2005
 • vznik Salesiánského klubu mládeže – Na cestě do života 
 • pilotní projekt Kurzy přípravy na život 
 • první cesty za bývalými účastníky kurzů po jejich odchodu z dětských domovů: základ dnešního Doprovázení 
 • setkávání dobrovolníků, kteří nám pomáhají
2006
 • 2006
 • dokončení multifunkčního centra 
 • první Den pro dětské domovy 
 • start nového běhu kurzů pro Pardubický kraj
2007
 • 2007
 • zahájení provozu „Zelené linky“ – bezplatného telefonního spojení pro naše klienty 
 • stále více návštěv klientů tam, kde potřebují 
 • Otevřený klub
2008
 • 2008  Výroční zpráva
 • otevřený Filmový klub pro DD i veřejnost 
 • první Rada do života 
 • letní tábor pro účastníky kurzů zaměřený  na praktické dovednosti 
 • zahájení skupinové arteterapie
2009
 • 2009
 • první dobrovolníci vzešlí z řad účastníků Kurzů přípravy na život 
 • natáčení filmových dokumentů o zajímavých profesích (prezentováno na Dnech pro dětské domovy) 
 • premiéra pohádky Potůček a Temné jezero knížete Vodomora (vystupují v ní také děti z dětských domovů)
2010
 • 2010  Výroční zpráva
 • nabídka individuální terapie 
 • nová soutěžní hra Labyrint v rámci Dní pro dětské domovy 
 • aktivní členství v KONEP – Koalice nevládek Pardubicka
2011
 • 2011  Výroční zpráva
 • změna názvu na CENTRUM DON BOSCO Salesiánský klub mládeže 
 • změna loga na naše současné
 • první Setkání pro absolventy 
 • vydání prvního čísla informačního Bulletinu pro naše příznivce 
 • uzavření prvních smluv o partnerství s dětskými domovy
2012
 • 2012  Výroční zpráva
 • v rámci projektu Mládež v akci vznik 6 dokumentů o profesích, na kterých se podíleli naši mladí klienti 
 • zprostředkování letní placené brigády čtyřem našim klientům, na které byli doprovázeni a mohli získat cenné zpětné vazby 
 • první a úspěšná účast v Burze filantropie
2013
 • 2013  Výroční zpráva
 • registrace Doprovázení jako sociální služby Sociální rehabilitace 
 • spuštění programu Na vlastních nohou
 • spolupráce s organizací MAVO na projektu „Získej práci, co tě baví“
 • pořad ČT o našich kurzech, diskuzní pořad v TV Noe 
 • úspěch na Burze filantropie 
 • ocenění třech našich dobrovolníků na Galavečeru dobrovolníků Pardubického kraje 
 • první vánoční koncert skupiny Oboroh
2014
 • 2014  Výroční zpráva
 • rozšíření „poslání“ organizace o pěstounské a ohrožené rodiny – „Doprovázíme mladé lidí z dětských domovů, pěstounské péče a ohrožených rodin na jejich cestě do samostatného života.“  
 • získání čtyř kol pro naše klienty na jejich cesty do práce na Burze filantropie
2015
 • 2015 Výroční zpráva
 • oslava deseti let od založení naší organizace 
 • zřízení Sociálního fondu pro naše klienty 
 • navázání spolupráce se Sociálním šatníkem Oblastní charity Pardubice, s vybranými personálními agenturami a s Potravinovou bankou Pardubice
2016
 • 2016 Výroční zpráva
 • změna názvu na Salesiánský klub mládeže, z. s. Centrum Don Bosco 
 • zisk významné finanční podpory naší činnosti od Nadace Komerční banky, a. s. – Jistota 
 • vznik nových projektů: Chlapi pro chlapy a Ženy pro ženy 
 • historicky první účast na provinciální kapitule 
 • první účast v Národní potravinové sbírce
2017
 • 2017 Výroční zpráva 
 • převzetí sociálního bytu od Magistrátu města Pardubice do nájmu 
 • účast šesti našich mladých lidí spolu se dvěma doprovázejícími v mezinárodní výměně mládeže v Tenuta Sant´Antonio v Itálii 
 • stáž na Slovensku a v Ostravě v rámci evropského projektu KONEPu
2018
 • 2018 Výroční zpráva 
 • výměna vedení organizace: Monika Peterková předala ředitelskou funkci Aleši Kalinovi 
 • účast na unikátním celosvětovém kongresu zaměřeném na prevenci týrání a zneužívání dětí 
 • nový automobil díky štědrosti Nadace J&T 
 • historicky první Cyklopuťák a Partnerský víkend v rámci projektu Být spolu se musíme učit 
 • partnerství v celostátním projektu společnosti Sociofaktor
2019
 • 2019 Výroční zpráva 
 • podpis memoranda o spolupráci s Fakultou filozofickou Univerzity Pardubice 
 • návštěva Dr. Andrey Nesmith z University of St. Thomas (Minnesota, USA) v rámci výzkumu, který realizuje v ČR na téma mladých lidí, s nimiž pracujeme 
 • členství v pracovní skupině OSPOD Královéhradeckého kraje 
 • návštěva P. Tadeusze Rozmuse, regionálního představeného Salesiánů Dona Boska pro střední a východní Evropu 
2020
 • 2020 Výroční zpráva 
 • první vlna pandemie,
  přechod do on-line prostředí 
 • výpomoc v DDŠ Chrudim 
 • schválení požadavku na navýšení počtu pracovníků na 12 
 • nový půldenní program: Výjezdní den pro dětský domov 
 • další nový automobil díky společnosti Kompakt, která koordinuje projekt sociálních automobilů
2021
 • 2021 Výroční zpráva 
 • nové kolegyně Míša a Maruška
 • novinka: Ženy sobě – letní pobyt pro mladé dívky a ženy
 • Kurz první pomoci pro celý tým
 • podzimní DDD po dvou letech opět „na živo“
 • Benefiční koncert scholy sv. Václava
2022
 • 2022 
 • publikace Společně po svých, na jejímž vzniku jsme se podíleli
 • nové kolegyně Terka a Eva
 • stěhování organizace do náhradních prostor ve Star-fish
 • od podzimu Kurzy přípravy na život poprvé v pronajatých prostorách v Heřmanově Městci
 • Adventní koncert celého salesiánského díla