Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

O nás

Naše poslání

Pomáháme mladým lidem, kteří museli odejít z vlastní rodiny nebo jim to hrozí. 
Doprovázíme je na cestě k nalezení bezpečného místa v životě.

Jsme lidským zázemím, kde mohou sdílet své starosti, problémy i úspěchy tak,
aby postupně svůj život zvládali sami.

Nabízíme osvědčené, navzájem provázané programy.

Naše práce

Naším hlavním cílem je nabídnout mladým lidem bez rodinného zázemí především VZTAH, který je stabilní, dlouhodobý, založený na vzájemné důvěře. S jeho navazováním začínáme ideálně ještě v době před jejich odchodem z dětského domova, výchovného ústavu nebo pěstounské péče.

Náš systém programů stojí na dlouhodobé individuální i skupinové práci s mladými lidmi a vytváření prostoru pro jejich sebepoznání, sebepřijetí a osobní růst. Kombinujeme pedagogickou, terapeutickou a sociální práci.

Jádrem naší práce je především sociální služba DOPROVÁZENÍ, která v systému péče o děti, jež nemohou žít v rodině, v České republice dlouhodobě schází. Prostřednictvím Doprovázení můžeme mladým lidem po odchodu z náhradní rodinné péče a ústavní výchovy pomoci řešit náročné a rizikové životní situace a vést uspokojivý život.

Možným prvním kontaktem, seznámením s naším prostředím a nabízenými možnostmi podpory jsou DNY PRO DĚTSKÉ DOMOVY se zábavným i vzdělávacím programem. 

Víkendové KURZY PŘÍPRAVY NA ŽIVOT, doplněné dalšími pobytovými akcemi, mají za cíl rozvíjet osobnost mladých lidí, ale i jejich schopnosti orientovat se v důležitých oblastech života (hledání zaměstnání, bydlení, zacházení s penězi, zneužívání návykových látek aj.). 

Program NA VLASTNÍCH NOHOU umožňuje našim klientům zůstat s námi v podpůrném kontaktu v dalších fázích svého života, sdílet radosti i starosti a v případě nutnosti využít naši pomoc.

VÍCE O NAŠICH PROGRAMECH

Kdo jsme

Jsme tým odborných pracovníků, vytváříme lidské i odborné zázemí, kam se mohou mladí lidé vracet a kde mají jistotu, že jsme připraveni pomáhat, až odejdou (nejen) z dětských domovů.

Usilujeme o STÁLOST, KOMPETENTNOST a SPOLUPRÁCI.

Spolupracujeme

Systematicky spolupracujeme s vybranými dětskými domovy, dětskými domovy se školou a výchovnými ústavy z Pardubického a Královéhradeckého kraje.

Systematicky rozvíjíme spolupráci s příslušnými úřady i dalšími poskytovateli sociálních služeb.

Do naší činnosti začleňujeme dobrovolníky.

ZAPOJTE SE

Naši klienti

Naší cílovou skupinou jsou mladí lidé, kteří museli odejít z vlastní rodiny nebo jim to hrozí. Konkrétně se jedná o ty, kteří vyrůstali či vyrůstají v dětském domově, výchovném ústavu, pěstounské péči či v nefunkční rodině a potřebují pomoci zvládnout přechod do samostatného života.

Našimi klienty mohou být i mladí lidé, kteří při přechodu do samostatného života zažívají nepříznivou sociální situaci, např. při ukončení pobytu v DPC nebo azylovém domě nebo po ukončení výkonu trestu odnětí svobody.

Jejich věk je zpravidla v rozmezí mezi 14 a 35 lety. V rámci navazujícího programu NA VLASTNÍCH NOHOU jsme však schopní být s nimi i déle, dokud o to budou stát.

V životních příbězích našich klientů se setkáváme s raným traumatem, nestabilním rodinným zázemím, problematickými vztahy, podlomeným fyzickým i psychickým zdravím. Každý z nich je specifický a tak k němu také přistupujeme. 

Jak předcházíme a řešíme zneužívání

Podrobné informace najdete zde.

Etický kodex

Znění etického kodexu naší organizace najdete zde.