Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
KURZY

KURZY

Kurzy přípravy na život, brigády, pobytové akce

mladí lidé ve věku 13–18 let

Základní informace

Program obsahuje tři skupiny aktivit: 

 • Kurzy přípravy pro život
 • brigády
 • pobytové akce (o svátcích, prázdninách aj.)

 

Termíny kurzů na nový školní rok zveřejňujeme vždy v srpnu. Najdete je právě tady, včetně přihlášky a dalších potřebných dokumentů.

 

 

„Ty víkendy u vás jsou nezapomenutelné...“

Andrea, 24 let

Kurzy přípravy na život

Jejich cílem je pomoci mladým lidem lépe se připravit na život na vlastních nohou a vytvořit stálou bezpečnou skupinu, kde navazujeme hlubší vztahy.

Program funguje jako socioterapeutická skupina, ve které se učíme zvládat sociální i praktické dovednosti potřebné k samostatnému životu.

Do programu zařazujeme také výlety do blízkého okolí, sportovní aktivity, tanec, různé hry či kreativní tvoření. Během těchto aktivit je možné zažít mnoho hezkých chvil a také se více vzájemně poznat.

V průběhu akcí získávají mladí lidé povědomí,
že jsme pro ně místem, ke kterému se
v budoucnosti mohou vztahovat. 

Pobytové akce a brigády

Vhodným způsobem dané kurzy doplňují.
Slouží ke smysluplnému trávení volného času a podpoře dovedností, které jsou dány charakterem konkrétní akce (např. zaměřením brigády na nácvik potřebných dovedností apod.).

Provázanost s našimi dalšími programy

Na vedení programu Kurzy se vždy podílejí pracovníci programů Sociální rehabilitace Doprovázení a Na vlastních nohou.

Program Kurzy tak může být často „prvním krůčkem“ do těchto programů.

Ty jsou již zaměřeny na individuální práci s mladými lidmi a konkrétní pomoc a podporu v jejich problémech, obavách, ale i ve zdařilých krocích apod.

Témata kurzů

 • zdravé sebevědomí, 
 • komunikační dovednosti v nejrůznějších situacích, 
 • poznání svých silných a slabých stránek, 
 • posilování vlastní vůle, 
 • řešení náročných životních situací, 
 • vztahy, partnerství, 
 • získávání a udržení zaměstnání (životopis, přijímací pohovor), 
 • závislosti, jak jim čelit, 
 • hospodaření, 
 • systém sociální podpory, 
 • vyhledávání podstatných informací, 
 • a další... 

Opakovaně se věnujeme základním tématům, která kombinujeme se zážitkovými aktivitami, sdílením ve skupině, přednáškami, prezentacemi, praktickými bloky, nácviky komunikace apod.

Zveme nejrůznější hosty – ať už z řad odborníků, nebo z řad lidí, kteří něco v životě dokázali či museli něco překonat. Obsah kurzů „šijeme na míru“ jednotlivým skupinám.

Mgr. Jitka Uchytilová

E-mail:
uchytilovaatdozivota [dot] cz
Telefon:
734 698 478
vedoucí programu
Jitka Uchytilova