Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
KURZY

KURZY

Kurzy přípravy na život, brigády, pobytové akce

mladí lidé ve věku 13–18 let

Základní informace

Program obsahuje tři skupiny aktivit: 

 • Kurzy přípravy pro život
 • brigády
 • pobytové akce (o svátcích, prázdninách aj.)

 

TERMÍNY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023–2024

Pokračovací kurz 1
20.–22. 10.2023 
8.–10. 12. 2023 
19.–21. 1. 2024 
1.–3. 3. 2024 
12.–14. 4. 2024 
17.–19. 5. 2024 
14.–16. 6. 2024

Pokračovací kurz 2
27.–29. 10. 2023 
1.–3. 12. 2023 
12.–14. 1. 2024 
23.–25. 2. 2024 
5.–7. 4. 2024 
10.–12. 5. 2024 
7.–9. 6. 2024

V příštím školním roce budou kurzy probíhat v náhradních prostorách v Heřmanově Městci.

Počátek našeho kurzu bude i nadále v Pardubicích, odkud budeme do náhradních prostor přejíždět.

Cena kurzu je 700 Kč/víkend

Přihláška ke stažení ZDE.

Kurzy přípravy na život

Jejich cílem je pomoci mladým lidem lépe se připravit na život na vlastních nohou a vytvořit stálou bezpečnou skupinu, kde navazujeme hlubší vztahy.

Program funguje jako socioterapeutická skupina, ve které se učíme zvládat sociální i praktické dovednosti potřebné k samostatnému životu.

Do programu zařazujeme také výlety do blízkého okolí, sportovní aktivity, tanec, různé hry či kreativní tvoření. Během těchto aktivit je možné zažít mnoho hezkých chvil a také se více vzájemně poznat.

V průběhu akcí získávají mladí lidé povědomí,
že jsme pro ně místem, ke kterému se
v budoucnosti mohou vztahovat. 

Pobytové akce a brigády

Vhodným způsobem dané kurzy doplňují.
Slouží ke smysluplnému trávení volného času a podpoře dovedností, které jsou dány charakterem konkrétní akce (např. zaměřením brigády na nácvik potřebných dovedností apod.).

Provázanost s našimi dalšími programy

Na vedení programu Kurzy se vždy podílejí pracovníci programů Sociální rehabilitace Doprovázení a Na vlastních nohou.

Program Kurzy tak může být často „prvním krůčkem“ do těchto programů.

Ty jsou již zaměřeny na individuální práci s mladými lidmi a konkrétní pomoc a podporu v jejich problémech, obavách, ale i ve zdařilých krocích apod.

Témata kurzů

 • zdravé sebevědomí, 
 • komunikační dovednosti v nejrůznějších situacích, 
 • poznání svých silných a slabých stránek, 
 • posilování vlastní vůle, 
 • řešení náročných životních situací, 
 • vztahy, partnerství, 
 • získávání a udržení zaměstnání (životopis, přijímací pohovor), 
 • závislosti, jak jim čelit, 
 • hospodaření, 
 • systém sociální podpory, 
 • vyhledávání podstatných informací, 
 • a další... 

Opakovaně se věnujeme základním tématům, která kombinujeme se zážitkovými aktivitami, sdílením ve skupině, přednáškami, prezentacemi, praktickými bloky, nácviky komunikace apod.

Zveme nejrůznější hosty – ať už z řad odborníků, nebo z řad lidí, kteří něco v životě dokázali či museli něco překonat. Obsah kurzů „šijeme na míru“ jednotlivým skupinám.

Mgr. Jitka Uchytilová

E-mail:
uchytilovaatdozivota [dot] cz
Telefon:
734 698 478
vedoucí programu
Jitka Uchytilová