Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

My a salesiáni

My a salesiáni aneb Co/Kdo to je ten „Don Bosco“

Salesiáni Dona Boska jsou řeholní kongregací katolické církve, která se věnuje výchově mladých lidí.  
Zakladatel salesiánů se jmenuje Jan Bosco. A kde se vzalo to slůvko Don? Jde o italské označení pro kněze. Oslovení „Don Bosco“ se rychle rozšířilo a Janu Boskovi už zůstalo. 

Don Bosco pocházel z chudé rodiny, narodil se 16. 8. 1815 v italské vesnici Becchi (Piemont). 
Když se v roce 1841 stal knězem, začal pracovat mezi opuštěnou mládeží. Shromažďoval problémové chlapce, o které se nikdo nestaral. Pečoval o ně, aby neměli hlad, vychovával je a každého nechal vyučit řemeslu.

Dona Boska si mladí lidé velice snadno oblíbili. Když si získal jejich srdce, uměl je citlivě doprovázet k dobrému životu. S velkou předvídavostí se snažil předcházet jejich slabostem a životním omylům. Považoval se více za jejich přítele než učitele. Už za svého života pracoval na vytvoření široké sítě lidí, kteří budou v práci pro mladé pokračovat.

 

Za svého ochránce si zvolil sv. Františka Saleského, a proto se jeho následovníci nazývají „salesiáni“. Již před smrtí Dona Boska měli 64 domů a přes tisíc členů v Itálii a na mnoha dalších místech ve světě. Roku 1875 vyslal první misijní výpravu do Jižní Ameriky. Don Bosco zemřel 31. 1. 1888 a o 46 let později byl prohlášen za svatého. Je patronem nakladatelů, učňovské mládeže a nese titul Otec a učitel mládeže. 

Ve světě dnes působí zhruba 15 000 salesiánů ve více než 130 zemích světa.

Polovina z nich pracuje jako misionáři v rozvojových zemích, kde salesiáni provozují školy, střediska volného času a misijní centra.

V České republice spravují salesiáni 10 středisek pro děti a mládež, z nichž některá jsou zaměřena na volný čas a jiná na sociální služby.

V čele salesiánů stojí od roku 2014 Španěl Don Ángel Fernández Artime, desátý nástupce Dona Boska. 

Oficiální webové stránky salesiánů v ČR.

Salesiánský klub mládeže, z. s. Centrum Don Bosco, je samostatnou neziskovou organizací, pobočným spolkem, který spadá pod zapsaný spolek Salesiánské kluby mládeže, z. s.
Jsme součástí tzv. salesiánské rodiny.

Co to znamená? Naše práce vychází ze salesiánských principů práce s mládeží a spolupracujeme s dalšími salesiánskými skupinami tak, abychom mohli svým klientům poskytnout co nejširší záběr pomoci.

Naši dobrovolníci jsou často členy Sdružení salesiánů spolupracovníků.