Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Veřejný závazek

SOCIÁLNÍ REHABILITACE DOPROVÁZENÍ

Poslání

Pomáháme mladým lidem, kteří museli odejít z vlastní rodiny nebo jim to hrozí.

Doprovázíme je na cestě k nalezení bezpečného místa v životě.

Cíle

Mladý člověk: 

 • má legální příjem financí, 
 • má kde bydlet a co jíst, 
 • dbá o své zdraví, 
 • získá a udrží práci, 
 • umí hospodařit s penězi a vést domácnost, 
 • navazuje a udržuje bezpečné vztahy (partnerské, rodinné, přátelské, pracovní, …), 
 • zvládá být dobrým rodičem, 
 • začleňuje se do zdravě fungujících sociálních skupin, 
 • smysluplně tráví volný čas, 
 • má odpovídající vzdělání a má zájem dále se něčemu učit, 
 • rozvíjí svou osobnost (komunikace, zvládání emocí, hranice ve vztazích, kritické myšlení, vědomí vlastní hodnoty, smysl života, víra, …), 
 • chová se zodpovědně vůči sobě i svému okolí, 
 • má realistický náhled na svět. 

Cílová skupina

Mladí lidé ve věku 14–35 let z Pardubického a Královéhradeckého kraje, kteří: 

 • prožili část života v ústavní výchově či v pěstounské péči;
 • žijí aktuálně v nefunkční rodině a mohou být ohroženi odebráním;
 • ukončují pobyt v domě na půli cesty nebo azylovém domě;
 • odcházejí z výkonu trestu odnětí svobody;
 • jsou klienty probační a mediační služby. 

Komu službu neposkytujeme

Zájemci, jehož psychický stav či zdravotní hendikep dlouhodobě znemožňuje orientaci v průběhu poskytování služby a potřebnou komunikaci s pracovníkem (např. dlouhodobě neléčené psychické onemocnění či mentální hendikep).

Zájemci akutně intoxikovanému alkoholem či jinými návykovými látkami. 

Kapacita služby je 65 klientů.
Služba je poskytována bezplatně.

Principy služby

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP 
Přijímáme a respektujeme mladého člověka jako jedinečnou bytost s vlastním životním příběhem.

DLOUHODOBOST 
Dle potřeb mladého člověka jsme připraveni doprovázet ho i v delším časovém období jeho životní cesty. 

DISKRÉTNOST 
Citlivě přistupujeme k osobním údajům a příběhu mladého člověka s ohledem na platné zákony.

REALISTICKÝ PŘÍSTUP 
Při práci na dosažení cílů mladého člověka zohledňujeme jeho reálné možnosti a schopnosti.

CELOSTNÍ PŘÍSTUP 
Při práci s mladým člověkem považujeme za důležité rozvíjet jeho osobnost v oblasti tělesné, duševní, sociální i duchovní.

SPOLUPRÁCE 
V rámci řešení situace s mladým člověkem jsme nastaveni k součinnosti v týmu i s dalšími jednotlivci a organizacemi.

PRUŽNOST 
Operativně reagujeme na měnící se potřeby a životní situace mladého člověka.

BEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ 
Navazujeme s mladým člověkem vztah založený na vzájemné důvěře, vytváříme zázemí pro otevřenost, podporu a pomoc.

Bc. Ivana Němcová

E-mail:
nemcovaatdozivota [dot] cz
Telefon:
774 545 011
vedoucí programu
Ivana Němcová