Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Puzzle aneb Udělejte si o nás obrázek!

Na jaké potřeby mladých reagujeme?

A1

200 mladých lidí. Asi tolik jich každý rok odchází z dětských domovů do samostatného života. Chybí jim zázemí, potýkají se s problémy s bydlením či hledáním práce. Často nemají nikoho blízkého, o koho by se mohli opřít.

Chceme je na cestě #dozivota podporovat!

Jak pomáháme? Pořádáme Kurzy přípravy na život a další programy, díky kterým navazujeme s mladými v dětských domovech kontakty a vztahy už od jejich cca 14 let. Budujeme vzájemnou důvěru a nabízíme pomocnou ruku při vstupu do jejich samostatného života.

Jsme tu i pro mladé opouštějící výchovné ústavy nebo pěstounskou péči. Nově i pro ty, kteří postrádají stabilní rodinné zázemí a chystají se osamostatnit.

 

A2

Jak nejlépe představit naše mladé? Každý z nich má svůj jedinečný životní příběh, své osobní puzzle raného traumatu, zranění, přání, strachů, nadějí a schopností. Určité zobecnění je jistě možné i nutné, ale rádi bychom vám dali nahlédnout přímo do jejich konkrétních zkušeností.

S jejich svolením uveřejňujeme některé anonymizované příběhy v našem Bulletinu. Všechny Bulletiny najdete ke stažení zde.

 

A3

Znáte sami sebe? Jedním ze zajímavých testů osobnosti je třeba tento.

Už během Kurzů přípravy na život i po celou dobu Doprovázení povzbuzujeme naše mladé v poznání sebe sama. Svého životního příběhu, slabých i silných stránek, svých přání a cílů. Pomáháme jim s rozvojem schopností k jejich dosažení.

A4

Zaměstnání

Máte komu říct, jak moc vás dneska v práci naštval kolega? Naši mladí často ne. I s tím se snažíme pomáhat – budovat vztahy na pracovišti, řešit konflikty. Vydržet každodenní rutinu.

V rámci sociální služby Doprovázení jsme k ruce při sestavování životopisu a hledání vhodného zaměstnání. Rádi doprovodíme i na úřad práce, i když se vždy snažíme podporovat mladé v co největší samostatnosti.
Už během Kurzů přípravy na život se s účastníky společně zamýšlíme nad tím, co by je bavilo a pro co mají dobré předpoklady.

A5

I to se stává! Po odchodu ze zařízení najdete svou rodinu a po vřelém uvítání vás rodič požádá, aby si na vaše jméno – zatím nezatížené dluhy – mohl vzít půjčku a tu nesplácí.

A kdyby šlo jen o peníze...
Rozčarování z přetrhaných vztahů, smutek z nezájmu. I tehdy jsme tu!
Snažíme se podpořit obnovu a udržení bezpečných vztahů s rodinami našich mladých a zároveň i budování vztahů mimo rodinu, které mohou být oporou (nejen) v náročných situacích.

A6

Místo, kam se můžeme vracet a cítíme se tam dobře, nějaké to „doma“, je důležité snad pro každého. Proto pomáháme s nalezením vhodného ubytování, ať už vlastního, nebo ve spolupráci s dalšími organizacemi, např. s Domy na půli cesty.

Domov mít, domov udržovat. Během brigád, ale i v rámci osobních setkání si mladí mohou vyzkoušet např. vyměnit žárovku, přivrtat poličku a další drobné opravy. Na Kurzech se zamýšlíme nad vhodnou frekvencí úklidu, používanými prostředky a dalšími otázkami souvisejícími s „budováním hnízda“.

A7

Tichá, tichá, naše domácnost je tichá... zpívá v jedné písni Marek Eben. Aneb bez KOMUNIKACE to nejde. (Nejen) na Kurzech přípravy na život se zaměřujeme na komunikaci obecně, na pracovišti, v rámci blízkých vztahů. Jak vyjádřit svá přání a požadavky? Jak sdělit své naštvání nebo zklamání, aby nám druhý naslouchal a nešel do protiútoku? Komunikují ženy a muži různě?

Nezůstáváme jen u teorie, zkoušíme si různé situace přehrávat a společně se zamýšlíme, jakých komunikačních vzorců se držet a jaké raději opustit.

A8

Nejednu z našich mladých žen čeká na vlastní cestě #doživota nová role MATKY.

Těhotenství, porod a péče o nový, malý život. Naše ženy doprovázíme na všech rovinách.

Jsme tu pro všechny jejich otázky a obavy, zda svou roli zvládnou, jakým směrem se chtějí v mateřství a ve výchově vydat (zvlášť dnes se nabízí nekonečná škála možností). Rádi také zajistíme praktickou pomoc se zajištěním miminka.

A9

TRAUMA – v dnešní době poměrně často skloňované slovo. Nějaké máme skoro každý a zároveň se ví, že nestabilní rodinné zázemí v dětství je pro jejich vznik velmi živnou půdou. 
S našimi mladými se věnujeme jejich rozpoznání a postupnému zpracovávání, aby krok za krokem ztrácela vliv na jejich každodenní život.

Díky daru Nadace J&T jsme mohli v roce 2020 našim mladým poprvé nabídnout také služby externích psychoterapeutů.

A10

Vzpomenete si na svou první cestu vlakem nebo autobusem? Doprovázel vás někdo? Orientujete se v jízdních řádech? Pro někoho rutina, pro jiného výzva. I pro tyto situace tu jsme!

Pokud mají naši mladí zájem, můžeme s nimi různé situace každodenního života nejprve projít a vyzkoušet.

A11

Bez PENĚZ do hospody nelez... A není to bez nich lehké nikde. O tom, jak je vydělat, i jak s nimi dobře hospodařit, mluvíme právě na Kurzech přípravy na život. V rámci Doprovázení také umíme naše mladé klienty nasměrovat na místa, kde mohou žádat o finanční pomoc, mají-li na ni zákonný nárok.

Víte, na jakou pomoc od státu máte nárok vy sami? Na základě jednoduchého dotazníku získáte přehled např. zde.
 

A12

V rámci naší pomoci mladým v otázce financí se nezřídka potýkáme i s DLUHY. Nadělali si je sami, ale nezřídka je třeba někdo z rodiny přesvědčil, aby mu dovolili si jejich jménem vzít půjčku.

Do vysokých výšin mohou narůst i dluhy za nezaplacené jízdné v MHD, poplatky za popelnice či povinné pojistné odvody. V roce 2020/21 jsme našim mladým pomohli využít akci Milostivé léto.

Co přesně nabízíme za programy?

B1

Úzká spolupráce s dětskými domovy i výchovnými ústavy je pro nás klíčová.

Pravidelné Dny pro dětské domovy, které byly místem navázání prvního kontaktu jsme v době covidové přetavili na VÝJEZDNÍ Dny pro dětské domovy.

Do vybraného zařízení vyrazí náš tříčlenný tým s tříhodinovým programem pro 10–15 mladých. Co je čeká? hry a soutěže / představení naší nabídky pomoci.

B2

Během 7 víkendů ve školním roce, ve stálé skupině, nabízíme mladým Kurzy přípravy na život aneb možnost připravit se s námi #dozivota!

  • získat zážitkovou formou tipy jak komunikovat, hospodařit, hledat práci, ...
  • zrelaxovat, zasportovat si nebo vyrazit na výlet s partou vrstevníků
  • poznat naše prostředí, pracovníky a formy podpory, které nabízíme
B3

Jeden na jednoho. Vzájemná důvěra. Dlouhodobá spolupráce. (Nejen) to je sociální služba Doprovázení pro mladé od 14 do 35 let, jádro naší práce.

Jejím cílem je pomoci mladým lidem žít plnohodnotný život: aby si věřili, rozuměli svému životnímu příběhu, žili bez konfliktu se společností, uměli se se svým okolím domluvit, uměli uplatňovat svá práva a plnit si své povinnosti.

S každým z klientů promyslíme OSOBNÍ PLÁN, na čem bude pracovat sám, s čím mu pomůžeme. Jsme k dispozici po telefonu, mailu, Facebooku, mladí mohou přijet k nám nebo je navštěvujeme tam, kde je potřeba.

B4

„Přiložit ruku k dílu“ mohou naši mladí na brigádách, které doplňují Kurzy přípravy na život. Jsou příležitostí potkat se v jiném duchu, zažít pracovní partu a podílet se na zvelebování místa, které pak na kurzech navštěvují.

Zapojte se i vy! Budeme vděční za dobrou buchtu ke svačině nebo za dobrovolnickou pomoc při práci. Bude nás víc, nebudeme se bát vlka, nic! Za každou podporu moc děkujeme.

B5

Kdo jsou naši ABSOLVENTI? Mladí s vlastní domácností i rodinou, kteří už nepotřebují nebo nechtějí pravidelnou službu Doprovázení. Nabízíme jim kontakt v rámci programu Na vlastních nohou.

Jsme tu pro jejich radosti i problémy, s řešením pomáháme buď formou jednorázové krizové intervence nebo dlouhodobějším kontaktem na potřebnou dobu.

Pravidelně pro ně pořádáme společná setkání, kde se mohou potkat s námi i mezi sebou, sdílet zkušenosti nebo prostě „jen tak“ prožít společný čas.

B6

Jednodenní setkání v pouze ženské skupině, to jsou Ženy pro ženy.

Sdílíme bolestné i radostné zkušenosti, společně nebo individuálně tvoříme pokaždé jinou výtvarnou technikou a zamýšlíme se nad různými tématy spojenými s osobním růstem, ženstvím, partnerstvím či mateřstvím.

B7

Puťák, Cyklopuťák, Společný silvestr... aneb nežijeme jen „kurzy“, doplňují je pobytové akce. S menšími skupinami mladých vyráží naši pracovníci do hor pěšky nebo na kole. Tradicí se stalo také společné slavení silvestru.

Na cestách spíme ve stanech, na farách nebo salesiánských chalupách. Spolehnutí se na „vlastní nohy a batoh na zádech“ je pro nás všechny výzvou a zároveň radostí.

B8

Od roku 2015 spolupracujeme s Potravinovou bankou, z. s. Za roční poplatek 5000 Kč dostáváme pro naše mladé pravidelné dodávky potravin a dalších darů.

Každoročně se také účastníme potravinových sbírek v obchodních řetězcích. Všem dárcům mnohokrát děkujeme!

Od roku 2017 jsme rovněž zapojeni do evropského projektu Ministerstva práce a sociálních věcí, do tzv. FEAD II, což je operační program potravinové a materiální pomoci, který podporuje osoby a domácnosti ohrožené chudobou a sociálním vyloučením.

B9

Základem úspěchu je dobrý tým a ten my máme! Dbáme na neustálé vzdělávání jednotlivých pracovníků v patřičných oblastech, nemalý prostor však věnujeme i udržování vzájemných vztahů, umíme si být oporou lidskou, ale i profesní, své postupy mezi sebou pravidelně konzultujeme.

Několikrát do roka se společně setkáváme na týmové supervizi.

B10

Jak bychom fungovali bez dobrovolníků? Upřímně?! Určitě mnohem hůř.

Dobrovolníci jsou přítomni na téměř všech našich programech, zajišťují technickou pomoc a stávají se také součástí našeho „vztahového zázemí“.

Obzvlášť velkou radost máme z toho, že někteří z mladých, kteří prošli např. Kurzy přípravy na život, se po letech sami stávají dobrovolníky.

B11

Nejste v tom sami! A ani MY V TOM NEJSME SAMI! Spolupracujeme např. s Koalice nevládek Pardubicka, která podporuje neziskový sektor různými školeními, hledáním dobrovolníků, zprostředkováváním finanční podpory neziskových projektů apod.

Spolupracujeme také s různými organizacemi, jejichž služby mohou naši mladí využít, s Domy na půli cesty, nízkoprahovými centry, Charitou a dalšími. Kdybyste věděli o nějaké organizaci, jejíž služby by mohly být našim mladým prospěšné, neváhejte nám dát tip!

B12

Pravidelně se účastníme nejrůznějších seminářů, kulatých stolů a školení v naší oblasti práce.
Podívejte se na malou ochutnávku témat.
Jak vidíte na puzzlíku, nechybí ani velice praktická školení BOZP a první pomoci.

  • Kazuistický seminář pro soc. pracovníky obcí a soc. Služeb 
  • Dluhová problematika a vše, co vás zajímá 
  • Manipulace a konstruktivní sebeobrana – úvod do problematiky 
  • Výcvik v chatové krizové intervenci 
  • ...

Kdo je kdo v našem týmu?

C1

Většina týmů má ŠÉFA a my máme ALEŠE!

Aleš Kalina už od roku 2012, kdy k nám nastoupil, jezdí dennodenně do práce na kole. Nesedí jen v kanceláři, ale pravidelně se s našimi mladými setkává na Kurzech přípravy na život.

Když má volný čas, najdete ho s knihou, v přírodě pěšky, na kole nebo na běžkách, a pozor, zbystřete, provozuje také showdance ve skupině Pafatas!

C2

Devět let, jak půlhodina… touhle parafrází známé písničky uvádíme naši Anežku Jeníkovou, která ráda zpívá, hraje a poslouchá hudbu.

Své letité zkušenosti v CDB se teď snaží zúročit na pozici vedoucí přímé práce, což obnáší praktické plánování, co kdo bude mít na starosti při práci s klienty, a podporu všech kolegů sociálních pracovníků. Spolu s ředitelem Alešem promýšlejí otázky ohledně našeho dalšího směřování.

Jak sama říká, naštěstí ji zbývá čas také na přímou práci s mladými.
 

C3

Jednou z našich stálic je Iva Němcová. V roce 2021 oslavila 10 let v CDB. Vedle služby Doprovázení je poslední léta vedoucí programu NA VLASTNÍCH NOHOU, který je určen těm, kteří prošli různými našimi programy, nepotřebují momentálně žádnou sociální službu, ale chtějí s námi zůstat v kontaktu a jsou vděční za podporu a #radydoživota“.

Iva má ráda lidi, jejich příběhy, ráda hledá souvislosti, které třeba nejsou na první pohled zřejmé. Čte a kreslí, najdete ji ale také na vodě nebo na lyžích.

C4

Aby Kurzy přípravy na život probíhaly hladce, je tu naše Jitka Uchytilová. Má pod palcem rozdělení do jednotlivých skupin – „běhů“ a všechno, co souvisí s provozem. Zároveň je koordinátorkou jednoho z běhů, což obnáší údržbu zázemí, komunikaci všech zúčastněných od kuchařů po dobrovolníky, a nemine ji ani aktivní zapojení do programu.

Uslyšíte-li odněkud tóny saxofonu, možná tam najdete právě ji, ale není to jediný nástroj, na který umí. Ráda se vrací na rodnou Vysočinu a stejně ráda se s vámi na kurzech potká.

C5

Gábina Macková je u nás od ledna 2018, přijímala ji ještě paní ředitelka Monika Peterková, která ji – podle jejích slov – naučila vidět důležitost i sebemenších krůčků našich mladých klientů. A tak jim v rámci Doprovázení pomáhá řešit patálie a sleduje jejich radosti a vítězství.

Ve volném čase se toulá přírodou, poslouchá hudbu, čte a s velkou vášní sleduje filmy. Život si nedokáže představit bez Boha, dětí, bosých nohou, vody, lidí, hor, psů a své práce.

C6

Koho si pamatujete z našich videovýzev pro karanténu? My určitě Vaška Čunka!

Právě on má na starosti Dny pro dětské domovy. Připravuje také víkendové brigády plné práce i zábavy. V létě vyráží na Cyklopuťák. Už 4 roky doprovází naše mladé v sociální službě Doprovázení a v navazujících programech.

Jako bývalý zdravotní bratr a současný kněz v řádu salesiánů se nám stará jak o tělo (jako zdravotník), tak i o duši.

C7

Martininou hlavní činností je přímá práce s našimi mladými ta obnáší pravidelná osobní setkání i komunikaci na dálku a konkrétní praktickou pomoc, třeba při návštěvě úřadu.

Martina Klapalová se účastní i navazujících programů pro naše „absolventy“ – mladé, kteří už prošli např. Kurzy přípravy na život. A od letošního podzimu bude také součástí týmu, který má na starosti aktivity pro maminky z řad našich klientek.

Ve volném čase ji nejčastěji potkáte s celou rodinou na sjezdovce, na kole či na vodě.
A pozor – umí se šicím strojem!

C8

Itálie: slunce, moře, výborné jídlo, milí lidé... Další země, nová místa... Nebojte se, nestala se z nás přes víkend cestovka, ale právě do Itálie se v rámci svých oblíbených cest do různých koutů světa ráda vrací naše další sociální pracovnice Verča Semeráková.

Je u nás čtvrtým rokem, momentálně se věnuje hlavně přímé práci s našimi mladými, nabízí osobní podporu a aktuální pomoc s tím, co je potřeba.

C9

Jednou z čerstvých posil našeho týmu v programu Doprovázení je Míša Formánková. S novým školním rokem se stala také koordinátorkou Kurzů přípravy na život, které už se úspěšně rozběhly.

Když není v práci, najdete ji nejčastěji v přírodě s rodinou, přáteli a také s psím parťákem. Anebo v kuchyni při pečení čehokoliv sladkého. (Napsali bychom „přijďte ochutnat“, ale náš tým je velký, tak z těch dobrot nikdy moc nezbude.)

C10

Pozor, pozor!!! Andy Šimůnková!!! Proč tolik nadšení? Nepracuje sice přímo s našimi mladými, ale bez ní bychom s nimi nemohli pracovat my. Aneb naše PROVOZNÍ MANAŽERKA! Od nákupu kancelářských potřeb, přes hlídání termínů a zařizování veškerých smluv, vedení majetku až po účetnictví. 

Na zlomek úvazku je ještě tzv. humanitární pracovnicí. Stará se o přerozdělování pomoci od Potravinové banky a Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) našim klientům.

Když už najde nějaký volný čas tak čte a poslední dobou se zamilovává do zahradničení.

C11

Vojta Peterka, náš služebně nejstarší pracovník. Od roku 2006 jako dobrovolník, od roku 2009 jako zaměstnanec. Spolu s Andy nám vytváří technické zázemí (Nefunguje mi tiskárna! Potřebuju novou myš! Je čas přezout auta!) a má na starosti vše spojené s propagací.

Postupně nám vytvořil tzv. „vizuální identitu“, takže naše propagační materiály poznáte na první pohled.

Má rád filmy a vše spojené s létáním. Vypomáhá např. místnímu Letecké muzeum Ing. Jana Kašpara, kam dodává modely letadel historicky spojených s Pardubicemi.

C12

Vojta Sivek. Kněz, salesián, který se stará o koordinaci a doprovázení salesiánských organizací, hlavně středisek mládeže a farností v Česku. (Co znamenají tahle zvláštní slova se dozvíte třeba tady.)

U nás pracuje jako externista, vypomáhá na Kurzech přípravy na život a školí nás o salesiánském stylu práce.

Baví ho turistika, cestování a muzika.