Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Stáž na Slovensku (23.–27. 10. 2017)

Stáž na Slovensku (23.–27. 10. 2017)

V týdnu od 23. 10. do 27. 10. absolvoval celý tým naší organizace velmi zajímavou zahraniční stáž na Slovensku. Na cestu jsme vyrazili v pondělí brzy ráno. Vlakem jsme se přepravili do prvního místa, které jsme v rámci stáže navštívili. Jednalo se o Dětský domov Istebné. Ten představuje jedno z progresivních zařízení na Slovensku, kde jsme mohli v praxi vidět mnoho věcí, o kterých se v našich podmínkách pouze uvažuje, či se teprve pomalu zavádějí do praxe. Jedná se například o intenzivní práci s rodinou dětí umístěných v DD za účelem jejich opětovného návratu do své biologické rodiny, fungování jednotlivých dětských skupin v samostatných domech (i mimo sídlo zařízení) s důrazem na vlastní hospodaření či zřízení samostatné skupiny mladých dospělých ve vlastním bytě v nedalekém Dolním Kubíně. Velmi nás zaujal fakt, že mladí dospělí vyrůstající v ústavní výchově na Slovensku mohou setrvat v zařízení i po ukončení školy, kdy důvodem jejich prodlouženého dobrovolného pobytu je ta skutečnost, že ještě nejsou samostatně schopni zajistit si bydlení i prostředky na obživu. Tuto možnost mladí lidé v ČR nemají.
Poté jsme se přesunuli do Žiliny, kde jsme byli hosty ve dvou organizacích. První z nich bylo dětské krizové centrum, které provozuje více než 20 let Náruč Žilina. O své zkušenosti z práce s dětmi se zkušeností se zanedbáváním péče, domácím násilím i sexuálním zneužíváním se s námi podělili ředitel krizového centra, projektová manažerka organizace a sociální pracovník a psycholog. I zde byla patrná jejich snaha co nejvíce pracovat s původní rodinou umístěných dětí za účelem jejich návratu. Těmto rodinám pracovníci organizace v řadě případů i nad rámec svých zákonných povinností pomáhají nejen sociálním poradenstvím, ale často i materiálně či manuální pomocí například s úpravou bydlení. Celkově vládla v zařízení velmi příjemná atmosféra, kterou spoluvytvářeli vstřícní zaměstnanci organizace i útulné zázemí pro děti.
V Náruči jsme také měli možnost seznámit se s pilotním projektem Dětského advokačního centra pro dětské oběti sexuálního násilí. Hlavní myšlenkou projektu je maximálně citlivě pracovat s dítětem, které se stalo obětí, nebo u kterého je podezření na sexuální zneužití nebo jiných druhů týrání. V prostorách centra, které jsou dítěti známé, by se měly soustředit veškeré aktivity související s vyšetřováním případu i řešením a minimalizací dopadů na oběť (aktivity policie, lékařů, sociálních pracovníků, psychologa aj.).
Druhou organizací, kterou jsme v Žilině navštívili, bylo sdružení Návrat, které se v rámci celého Slovenska zabývá již 25 let problematikou náhradní rodinné péče. V průběhu setkání se sociální pracovnicí a psycholožkou této organizace jsme získali například informace o tom, že i na Slovensku je již nyní problém s umístěním vícečetných sourozeneckých skupin, starších dětí či dětí z jiného etnika, i když tomu tak dle zkušeností pracovnic Návratu z počátku nebývalo. Společně jsme dále diskutovali témata práce s mladými dospělými v pěstounské péči.
Jako poslední zařízení jsme na své cestě navštívili Salesiánské středisko volného času Don Bosco Ostrava. Zdejší salesiáni se dlouhodobě věnují převážně práci s romskou mládeží, které nabízí řadu aktivit v rámci volné oratoře, kroužků či víkendových nebo prázdninových pobytů. Velmi nás zaujal projekt oratoře na ulici, kdy pedagogové střediska zajíždí s obytným přívěsem do sociálně vyloučených lokalit v Ostravě a pracují zde s místní mládeží. Zájemci z našich řad poté prožili společnou mši svatou se zaměstnanci i klienty střediska, která byla velmi pěknou tečkou za celou naší stáží.
Na tomto místě bychom rádi poděkovali pracovníkům všech organizací, které jsme navštívili, za jejich velmi vstřícný, kolegiální a otevřený přístup. Současně děkujeme Koalici nevládek Pardubicka za umožnění této stáže v rámci jimi realizovaného projektu a zejména si vážíme perfektního organizačního zajištění od Báry Jouzové na místě samotném.

Aleš Kalina

 

Stáž byla absolvována v rámci projektu „KONEP roste, a s ním jeho členové“

registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002742, který je finančně podporován EU.

 

 

Fotky z akce naleznete ZDE

Ke stažení
eu_socfond.jpg (6.23 KB)