Náš projekt v současné době podporují:

 

 

PARDUBICKÝ KRAJ

 

 

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

 

 

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

 

 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

 

MĚSTO PARDUBICE

 

 

NADACE J&T

 

 

NADACE TEREZY MAXOVÉ

 

 

REALTIME TECHNOLOGIES
Albatros Media A. S.

 

NADAČNÍ FOND ALBERT

 

 

ELEKTRÁRNY OPATOVICE

 

 

ČESKÁ POŠTA
KB Nadace Jistota

 

 

HARTL DRTIČE + TŘÍDIČE

 

SKAUT PROSEČ

 

 

Pavliš a Hartmann, spol. s r. o.

 

 

ERA

 

 

AVE

 

 

JOBS.CZ

 

 

M&M Reality

 

 

 

Experia Group

 

 

Gama Pardubice
Potravinová Banka Pardubice

 

 

ComArr - Informační technologie
SPOLUPRACUJEME:  

 

 

SALESIÁNI DONA BOSCA

KOALICE NEVLÁDEK PARDUBICKA

 

Mimo těchto velkých přispěvatelů bychom rádi zmínili i množství individuálních dárců, kteří nás dle svých možností podporují ať již jednorázově  či  v  průběhu  celého  roku  a  to  nejen finančně, ale i materiálně nebo formou dobrovolnické pomoci. Velice si této pomoci vážíme. Mimo vlastní materiální přínos je i důležitou morální podporou s důležitým poselstvím – že na to nejsme sami.