Návštěva z USA

Po, 18. 3. 2019
Ve dnech 12. – 13. 3. navštívila naši organizaci Dr. Andrea Nesmith z University of  St. Thomas (Minnesota, USA), která v současné době pobývá v ČR na stáži na Ostravské univerzitě. Dr. Nesmith si vybrala naši organizaci a přijela zmapovat naši práci. Jedná se o součást jejího výzkumu, který realizuje v ČR na téma mladých lidí odcházejících z náhradních forem péče do samostatného života. Během návštěvy proběhly rozhovory s našimi klienty i s vybranými pracovníky organizace.  Na závěr Dr. Nesmith seznámila celý tým s tím, jak pracují s ohroženými dětmi a mládeží v USA. Celé setkání proběhlo ve velmi vstřícné atmosféře a bylo zřejmé, že Dr. Nesmith velmi oceňuje naši práci a považuje ji za inspirativní. Shodli jsme se na tom, že problémy, které řešíme jak v ČR, tak v USA, jsou velmi podobné, a že základem pro úspěšnou práci s našimi mladými klienty je vzájemný vztah důvěry a vnímání mladých lidí se všemi jejich potřebami (materiální, sociální, psychologické i spirituální), což, jak jsme se dozvěděli, je i v USA překvapivě „novinka“ a rozhodně se nejedná o běžný rámec sociální práce. Těšíme se na závěrečnou zprávu z jejího výzkumu, kterou nám slíbila zaslat.
 
Aleš Kalina
 

Fotky naleznete ZDE