Spolupráce s Univerzitou Pardubice

Ne, 17. 3. 2019

V úterý 12. 3. jsme podepsali memorandum o spolupráci s Filosofickou fakultou Univerzity Pardubice. Na čem budeme do budoucna spolupracovat? Témat je celá řada, určitě se jedná zejména o možnosti stáží studentů v naší organizaci, prezentaci naší práce v rámci výuky na univerzitě, spolupráce na zpracování diplomových prací studentů i v rámci výzkumných projektů pedagogů univerzity. Na tuto spolupráci se těšíme a jsme rádi, že i na akademické půdě je problematika odchodu mladých lidí z ústavní výchovy do samostatného života vnímána jako aktuální téma.