Setkání s pěstouny v organizaci DaR (9. 3. 2019)

Ne, 17. 3. 2019

V sobotu 9. března jsme se vypravily s kolegyní Gábinou na vzdělávání pěstounů v organizaci DaR, a tak dostaly příležitost představit naši činnost. Kromě prezentace našeho poslání a hlavních programů Kurzů přípravy na život a Doprovázení jsme se dotkly mnohých zkušeností z praxe spolupráce s dospívajícími a mladými dospělými. To se ukázalo jako velmi cenné – sdílet to s těmi, kteří mají v pěstounské péči děti a dospívající a mají možnost ovlivnit ledacos tak, aby byl samostatný start v životě mladých co „nejhladší“. Setkání se neslo v otevřené a vstřícné atmosféře.


Anežka Moravcová