Hledáme posilu pro náš tým :)

Pá, 5. 1. 2018

 

 

sociální pracovník

Práce na plný úvazek


Stručná charakteristika náplně práce:
sociální práce v rámci programů organizace (sociální služba Sociální rehabilitace Doprovázení, program Na vlastních nohou, program Kurzy):
• přijímání nových klientů a další spolupráce s nimi (spolupráce při tvorbě a naplňování individuálních plánů klientů, stanovování cílů, řešení konkrétních situací a potřeb klientů, podpora při jejich začleňování do společnosti, atd.)
• iniciativní hledání cest řešení krizových situací klientů
• jednání se zainteresovanými institucemi: dětské domovy, výchovné ústavy, pracovníci OSPOD, rodiny klientů, sociální odbor, úřad práce, Domy na půli cesty…
• podpora v původních rodinách klientů, v jimi založených rodinách
• vedení potřebné dokumentace a administrativy, která souvisí s programy přímé práce
• spolupráce na tvorbě dalších motivačních programů pro klienty
• aktivní účast na pobytových akcích

Požadujeme:
• vzdělání v oboru speciální pedagogika, pedagogika (sociální), soc. práce (VOŠ, VŠ) (splnění požadavků na sociálního pracovníka podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách)
• samostatnost a iniciativní přístup, dobré komunikační schopnosti, osobní zralost (laskavý přístup a zároveň schopnost jednoznačně vymezovat)
• ochota dále se vzdělávat
• schopnost spolupráce s ostatními členy týmu
• trestní bezúhonnost, řidičský průkaz skupiny B, znalost práce na PC

Vítáme:
• zkušenosti se zaváděním Standardů kvality soc. služeb
• praxe v práci s problémovou mládeží (NZDM, terapeutická komunita, SVP, zařízení ÚV…)

Nabízíme:
• možnost seberealizace a dalšího profesního růstu v dynamicky se vyvíjející problematice péče o ohroženou mládež
• stabilní týmové zázemí
• intenzivní týmovou práci v malém kolektivu
• pravidelné intervize a supervize
• flexibilní pracovní dobu
• duchovní zázemí a zakotvení v salesiánské výchovné tradici
• samostatnou, zodpovědnou a kreativní práci

Náležitosti písemné přihlášky: Strukturovaný životopis doplněný motivačním dopisem zasílejte na níže uvedený kontakt. Další informace o naší organizaci a poskytovaných službách naleznete na www.dozivota.cz.
Výběrové řízení bude probíhat průběžně a bude ukončeno obsazením poptávané pozice. Nástup je možný již od ledna 2018 či dle dohody.

Kontakt: Mgr. Iva Zdražilová
mobil: 774 545 013, e-mail: zdrazilova@dozivota.cz
Salesiánský klub mládeže, z. s. CENTRUM DON BOSCO
Zborovské nám. 2018, 530 02 Pardubice